user_mobilelogo

header zino 

Met de Zino van 700 gram kom je in categorie A2 terecht, tot eind 2022.

Daarna mag je er alleen nog maar mee in A3 vliegen. Zie hier meer uitleg over de categorieën: 

In de toekomst krijgen alle drones die je kant en klaar koopt een nieuw soort CE productlabel, met de aanduiding C0 tot en met C4. Dit label helpt je om te bepalen in welke categorie je terecht komt en welk examen je moet doen.

Let wel: geen van de drones die op het moment van schrijven verkocht worden hebben zo’n Cx CE label.

Voor bestaande drones gaat een overgangsregeling van twee jaar gelden.

 

In het begin voor onze Zino categorie A2

Open subcategorie A2: in de buurt van mensen vliegen

De A2 subcategorie is bedoeld voor drones met een maximaal gewicht van 4 kg (of maximaal 2 kg als je drone nog geen Cx CE label heeft) en die aan een aantal technische standaarden voldoen.

Je moet minimaal 30 meter afstand horizontaal aanhouden ten opzichte van mensen op de grond (50 meter bij gebruik van huidige drones). Toekomstig verkochte drones die beschikken over een slow speed mode mogen mensen tot op 5 meter naderen.

In alle gevallen moet de operator zich registreren en naast de verplichte online opleiding+toets moet men ook een aanvullend examen doorlopen. Ook moet je verklaren dat je enige praktijkervaring hebt opgedaan, maar dat wordt verder niet getoetst.

 

flashing light Het bewijs heeft een geldigheid van vijf jaar. 

 

Na 2022 gaan we naar categorie A3

Open subcategorie A3: ver weg van mensen vliegen

Categorie A3 is bedoeld voor zwaardere (zelfbouw)drones tot 25 kg, modelvliegers en FPV racers. Je moet minstens 150 meter afstand aanhouden van mensen en bebouwing.

Na 1 januari 2023 vallen alle drones die geen C0 t/m C4 CE label in deze categorie (uitgezonderd drones <250 gram, die blijven in A1).

Registratie van de piloot of organisatie en de online kennistoets bestaande uit 40 vragen zijn verplicht.

In alle gevallen moet je binnen de Open categorie aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet jezelf registreren als dronepiloot als je vliegt met een drone die meer weegt dan 250 gram of als deze voorzien is van een camera waarmee je opnamen kunt maken (de drone zelf hoeft niet geregistreerd te worden);
 • Je moet een theoriecursus volgen als je drone meer weegt dan 250 gram, die resulteert in een EU dronebewijs met een geldigheid van 5 jaar;
 • Het online basisexamen voor categorieën A1-A3 telt 40 meerkeuzevragen. Als je in de A2 subcategorie wilt gaan vliegen komt daar een extra examen met 30 vragen bij;
 • De maximale vlieghoogte is 120 meter. Hoger (bijvoorbeeld bij een gebouw of object) mag alleen mits niet hoger dan 15 meter / verder dan 50 meter van dat gebouw of object en met toestemming van de gebouweigenaar/objectbeheerder;
 • Je moet de drone altijd in het zicht houden;
 • Het is niet toegestaan om buiten de daglichtperiode te vliegen (dat vloeit voort uit de Nederlandse luchtverkeersregels);
 • Je mag niet vliegen in een straal van 3 km rondom kleine vliegvelden/helihavens en in CTR gebieden;
 • Je moet rekening houden met de privacy van mensen die mogelijk herkenbaar in beeld komen;
 • Je moet zorgen dat je aansprakelijkheidsverzekering (avp) ook dekking biedt voor schade of letsel veroorzaakt door drones (ga dit na bij je verzekeraar);
 • Als dronepiloot ben je minimaal 16 jaar oud, tenzij je vliegt met een speelgoeddrone of zelfbouwtoestel <250 gram. Met zwaardere drones vliegen mag wel, maar alleen mits een begeleider toezicht houdt en je de theorie-opleiding die geldt voor de betreffende categorie doorlopen hebt;
 • De afstand die je moet aanhouden ten opzichte van mensen is afhankelijk van het gewicht van je drone (zie onderstaande tabel);
 • Na 1 januari 2023 moeten alle nieuw verkochte drones voorzien zijn van een Cx CE label met aanvullende producteisen. Met drones >250 gram zonder zo’n Cx CE label mag je na deze datum alleen nog in de A3 categorie vliegen;
 • Je mag in andere EU lidstaten vliegen, onder dezelfde condities als in eigen land. Neem dus je EU dronebewijs mee op reis!

Drone klasse

Drone klasse

Open Category Table v5 Classes

Voorbeeld: Dronebewijs (geldig in de hele EU)

EU dronebewijs pasje voorbeeld

01 logo drone tags

hubsan winkel