user_mobilelogo

Basiskennis

Het uitgangspunt van de nieuwe EU drone-regelgeving is dat alle dronepiloten in de toekomst over enige basiskennis beschikken met betrekking tot het vliegen met drones. Dan moet je denken aan kennis van vliegveiligheid, luchtruimbeperkingen, luchtvaartregelgeving, vluchtuitvoeringsprocedures, privacy, verzekering en nog een paar andere zaken.

Vergelijk het met een rijbewijs voor een brommer of auto: als je op een brommer wilt gaan rijden zul je ook eerst een theorie-examen moeten doorlopen. En wie met een auto wil gaan rondrijden moet eerst praktijkervaring opdoen. Dat zelfde geldt vanaf 31 december 2020 voor drones: als je met een drone wilt deelnemen aan het luchtverkeer dan moet je eerst over enige basiskennis beschikken. Daarbij maakt het niet uit of je voor de lol of beroepsmatig gaat vliegen, want de Europese drone-regelgeving maakt geen onderscheid meer tussen recreatief en zakelijk gebruik van drones.

Open categorie: één of twee examens

Wie in Open categorie A1 en A3 gaat vliegen (zie ook: in welke categorie kom ik terecht?) hoeft alleen een online training te doorlopen, welke afgesloten wordt door een online examen dat uit 40 multiple choice-vragen zal bestaan. Na het succesvol behalen van dit examen ontvang je een EU dronebewijs dat ook over de grens in andere Europese lidstaten geldig is. Het bewijs heeft een geldigheid van vijf jaar.

Wat kost het en waar kun je terecht?

Een vraag die veel lezers van Dronewatch bezighoudt is wat het examen voor het EU dronebrevet gaat kosten, en waar je het kunt gaan halen. Dat is op dit moment helaas nog niet bekend. Het lijkt erop dat veel van de huidige aanbieders van drone-opleidingen dadelijk ook trainingen en examens zullen gaan aanbieden voor het EU dronebewijs. Te zijner tijd kun je op Dronewatch een overzicht van aanbieders verwachten.

Qua kosten moet je denken aan een paar tientjes voor de basisopleiding, die dan bestaat uit een online training en examen. De kosten voor de uitgebreidere A2 opleiding zullen hoger uitvallen, omdat daar een schriftelijk examen aan vastzit. Het zal ook mogelijk zijn om de opleiding en examen in het buitenland te doen en het resulterende bewijs in Nederland te gebruiken: de EU dronebewijzen zijn immers in alle Europese lidstaten geldig. 

De invoering van de Europese drone-regelgeving op 31 december 2020 betekent gelukkig niet dat je niet meer mag vliegen met je huidige drone(s). Wel komen er vanaf 1 januari 2023 minimale producteisen voor nieuw verkochte drones waarmee in de Open categorie gevlogen wordt. Dit zal via een nieuw label dat onderdeel wordt van het welbekende CE-keurmerk geregeld gaan worden.

Toevoeging aan CE-markering

Ongetwijfeld heb je wel eens gehoord van het CE-keurmerk. CE staat voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving. Alle fabrikanten die elektronische apparatuur (zoals drones) willen verkopen aan consumenten die zich in de EU bevinden zijn verplicht om hun producten aan minimale eisen te laten voldoen.

Om ervoor te zorgen dat drones in de toekomst op een veilige manier kunnen blijven rondvliegen heeft de Europese Commissie bedacht dat er aanvullende producteisen voor drones moeten komen. Denk aan eisen ten aanzien van geluidsproductie, ontwerp en veiligheid, maximale vlieghoogte en -snelheid, de maximale batterijspanning, enzovoort.

Classificatie afhankelijk van gewicht

Hoe hoger het gewicht van de drone, hoe strenger deze eisen strenger zullen zijn. Om te zien met welke classificatie je te maken hebt bij de aanschaf van een drone komt er een nieuw label: C0 t/m C4 voor drones in de Open categorie, en naar het zich laat aanzien een tweetal aanvullende labels C5 en C6 voor drones in de Specific categorie.

Het nieuwe label wordt een verplichte toevoeging aan de CE-markering. Vanaf 1 januari 2023 moeten drones het label duidelijk zichtbaar op de verpakking hebben staan. Afhankelijk van het label van de drone kom je vervolgens in de Open subcategorieën A1, A2 of A3 terecht, of in het geval van C5 en C6, in de Specific categorie.

Het idee van het label is dat je bij aanschaf van een drone snel kunt zien wat je ermee mag doen en welke aanvullende eisen er aan de piloot worden gesteld. Dit wordt dan ook nader toegelicht in de handleiding die verplicht bij de drone wordt geleverd.

Overgangsregeling

Voor de goede orde: géén van de drones die tot aan het moment van schrijven zijn verkocht beschikken al over het nieuwe label. Dat je drone een nu al een CE-markering heeft zegt dus helemaal niets. Ook is het niet mogelijk om in een later stadium het nieuwe Cx label van toepassing te laten zijn op bestaande drones.

Voor bestaande drones komt er een overgangsregeling: tot aan 1 januari 2023 kom je in de Open categorie A1, A2 of A3, daarna mag je alleen nog maar in A3 vliegen, uitgezonderd drones tot 250 gram: daarmee mag je in A1 blijven. Toestellen waarvoor een s-BvL is afgegeven kunnen in de Specific categorie gebruikt blijven worden.

Drone klasse C0

Welke drone? bijvoorbeeld de DJI Mini

Drones in de klasse C0 wegen minder dan 250 gram (inclusief camera en accu), hebben een maximale snelheid van 68 km/uur en kunnen maximaal 120 meter hoog vliegen.

Indien de drone beschikt over een follow-me modus dan moet deze binnen een straal van 50 meter van de bestuurder blijven. De drone moet dusdanig ontworpen zijn dat deze een minimaal risico op letsel geeft in geval van een aanvaring met een persoon.

RO IM ILT Logo
 
Bewijs van inschrijving drones

Om bedrijfsmatig met een drone (RPAS) te mogen vliegen, moet het toestel staan ingeschreven in het luchtvaartuigregister. U krijgt dan een Bewijs van Inschrijving. Hieronder staat in stappen hoe u uw drone kunt laten inschrijven.

1. Vraag een PH-nummer aan voor uw drone
 1. Vraag een PH-nummer aan via Aanvraag RPAS inschrijvingskenmerk.
 2. Vul in op welke naam de drone geregistreerd moet worden. Dit kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn. Bij een VOF of eenmanszaak wordt de drone geregistreerd op naam van de eigenaar. U vult op het formulier ook een telefoonnummer en een e-mailadres in.
 3. Nadat u het formulier heeft verstuurt, ontvangt u een e-mailbericht met het PH-nummer. 

flashing light  ONDERSTE GEDEELTE IS ALLEEN BESTEMD VOOR BEDRIJVEN

1586457436 europese drone regels uitgesteld 2020 2De effecten van het coronavirus zijn in alle sectoren voelbaar en de drone-sector is daar geen uitzondering op. Recent meldden verschillende Duitse bronnen dat de Europese drone-regelgeving -die gepland was voor de zomer van dit jaar- uitgesteld is naar minimaal het begin van 2021.

Uitstel

Verschillende Duitse bronnen melden dat de Europese implentatie van droneregelgeving is uitgesteld. Oorspronkelijk stond deze gepland voor de zomermaanden, maar het coronavirus gooit roet in het eten van de regelmakers. Ook Nederland bereidde zich voor op de regelgeving, maar de invoering hiervan is nu met minimaal zes maanden vertraagd.

Aanleiding

De aanleiding voor het uitstel is de mondiale crisis waarin we ons bevinden dankzij het coronavirus. Een aantal lidstaten van de Europese Unie hebben al eerder om uitstel gevraagd, omdat ze hun zaken niet op orde hadden. Nederland was niet één van die landen, maar nu wordt de wetgeving dus ook in Nederland uitgesteld.

Nieuwe datum

De voorlopige nieuwe datum staat op 1 januari 2021. Dit is vooralsnog een streefdatum waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Voor Nederlandse drone piloten betekent dit dat er voorlopig nog geen verplichte registratie voor drones van meer dan 250 gram aan de orde is.

Als gevolg van de coronacrisis wordt de bekrachtiging van de Europese regelgeving voor drones met minstens zes maanden uitgesteld. Dat melden verschillende Duitse bronnen. Meerdere lidstaten verzochten de Europese Commissie afgelopen weken om uitstel, en daar is volgens het Duitse transportministerie gehoor aan gegeven. Het nieuws moet nog officieel bevestigd worden.

Achterstand
De aanleiding voor het uitstel is de situatie die ontstaan is door het coronavirus. Diverse lidstaten liepen al behoorlijk achter met de implementatie van de nieuwe EU verordening. Die achterstand is als gevolg van de uitbraak van het coronavirus alleen maar groter geworden.
Het Duitse transportministerie heeft vandaag een email met toelichting rondgestuurd naar diverse betrokkenen. Het uitstel betreft alle lidstaten, dus ook Nederland en België.
 
Nieuwe streefdatum: 1 januari 2021
Uit de mail blijkt dat de bekrachtiging van de EU regelgeving met minstens zes maanden wordt uitgesteld. De Europese Commissie moet echter nog formeel bevestigen dat de nieuwe datum voor de overgang wordt vastgesteld op 1 januari 2021:
“Vanwege de huidige coronavirussituatie en de gevolgen voor de vervoerssector hebben tal van lidstaten met de Europese Commissie gesproken om de uitvoeringshandelingen die al in werking zijn getreden maar nog van kracht moeten worden uit te stellen.
De Europese Commissie heeft positief op deze kwestie gereageerd en heeft na evaluatie van haar juridische dienst aangekondigd dat zij een schriftelijke procedure zal inleiden om de desbetreffende rechtshandelingen te wijzigen. Dit omvat ook uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 betreffende de regels en procedures voor het besturen van onbemande vliegtuigen. Deze uitvoeringsverordening is volgens voorlopige beoordeling pas vanaf 01/01/2021 van toepassing.”
 
Gevolgen
Het voorgenomen uitstel geeft de verschillende lidstaten wat meer ademruimte om de regelgeving te implementeren. Dat zou op zich goed nieuws zijn, want er is in veel landen – waaronder Nederland – nog altijd veel onduidelijk over de praktische implicaties van de nieuwe regelgeving.
Een uitstel van zes maanden betekent dat het verplichte theorie-examen en de registratie van dronevliegers dit jaar geen doorgang meer vindt.
Voor zakelijke dronevliegers geldt in dat geval dat zij op basis van de overgangsregeling tot eind 2021 kunnen doorwerken op basis van hun huidige ROC-light ontheffing of ROC vergunning.
Aannemelijk is dat alle data die eerder genoemd zijn met minstens een half jaar opschuiven. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat kon nog niet reageren op het nieuws.

(bronnen: DMFV en BVCP)

Tot welke klasse behoort jouw drone en welke regels gelden voor jou?

Hier onder een eenvoudig schema.
Drone klasse

Europese drone-regelgeving in definitieve vorm beschikbaar

infographic Europese drone regelgeving NLDe Europese regelgeving voor drones is op 11 juni in definitieve vorm gepubliceerd. Dat betekent voor de lidstaten dat de klok gaat tikken, want eind juni volgend jaar moet de regelgeving in alle EU-landen geïmplementeerd zijn. Dronevliegers zullen zich vanaf dat moment ook verplicht moeten gaan registreren. Eén van de belangrijkste voordelen van de nieuwe regelgeving is dat men ook over de grens kan vliegen als men eenmaal geautoriseerd is in het land van herkomst.

Eindelijk definitief

Vorige maand werd al wel duidelijk dat de Europese droneregels er in definitieve vorm aan zaten te komen, toen deze door de Europese Commissie werd aangenomen. Maar de publicatie is het moment waarop er écht geen veranderingen meer doorgevoerd kunnen worden en dat betekent dat zowel professionele als recreatieve dronevliegers zich eindelijk kunnen voorbereiden op wat komen gaat.

Vanaf juni 2020 worden de huidige nationale regels voor dronevliegen (in Nederland zijn dat de Regeling modelvliegen voor recreatieve dronepiloten en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen voor professionals) vervangen door het Europese stelsel van regels. Deze moeten er voor zorgen dat de dronesector zich verder kan ontwikkelen, terwijl de veiligheid van mensen op de grond en ander luchtverkeer gewaarborgd is.

Merendeel in Open categorie

Eén van de grootste veranderingen is dat het onderscheid tussen recreatieve vliegers en professionals komt te vervallen. Een tweede verandering is dat drone-operaties ingedeeld zullen gaan worden in verschillende risico-categorieën. Vluchten met een laag risico komen in de ‘Open’ categorie, partijen die dronevluchten uitvoeren waar wat meer risico’s aan verbonden zijn komen terecht in de ‘Specific’ categorie.

Het gros van de dronevliegers zal terecht komen in de Open categorie. De belangrijkste veranderingen op een rijtje, uitgaande van de huidige generatie drones waar nog geen strengere producteisen aan gesteld worden:

 • Iedere dronevlieger die vliegt met een drone die zwaarder weegt dan 250 gram of met een drone die voorzien is van een camera moet zich vanaf juni 2020 gaan registreren. Het registratienummer moet zichtbaar zijn aangebracht op de drone; in een later stadium moet de drone het registratienummer ook uitzenden;

 • Dronepiloten moeten 16 jaar of ouder zijn (uitgezonderd speelgoed- of zelfbouwdrones zonder camera die minder wegen dan 250 gram);

 • Drones mogen alleen binnen het zicht en niet hoger dan 120 meter vliegen. In tegenstelling tot de huidige situatie mag er dan ook ’s nachts worden gevlogen;

 • Drones met een gewicht van minder dan 500 g mogen boven gebieden vliegen waar redelijkerwijs kan worden verwacht dat er geen niet-betrokken personen worden overvlogen. Dat betekent dat men ook boven bebouwing mag vliegen, zolang er zich maar geen personen buiten die gebouwen bevinden;

 • Voor het vliegen met drones die meer wegen dan 250 gram moet men verplicht een theoriediploma halen, op basis van een online examen dat bestaat uit 40 vragen over onderwerpen als luchtvaartregelgeving, vliegveiligheid en privacy. Voor drones zwaarder dan 900 gram komen daar nog 30 aanvullende vragen bij, onder andere over meteorologie;

 • Drones met een gewicht tot 2 kg mogen worden gebruikt tot een horizontale afstand van 50 m van mensen;

 • Drones met een gewicht tot 25 kg mogen worden gebruikt tot op 150 m horizontale afstand van woon-, recreatie- en industriegebieden, waarbij redelijkerwijs kan worden verwacht dat gedurende de volledige duur van de operatie geen niet-betrokken personen worden overvlogen;

 • Vanaf 2022 moeten nieuw verkochte drones waarmee in de Open categorie wordt gevlogen voldoen aan strengere producteisen, die middels nieuwe CE-keurmerken zal worden geborgd. Denk hierbij aan softwarematige hoogtebeperkingen, geluidsproductie, geofencing en het uitzenden van het registratienummer van de eigenaar (drone ID).

Specific en certified

Bedrijven die drone-operaties met een hoger risico willen uitvoeren (denk aan vliegen boven mensen of in gecontroleerd luchtruim) komen terecht in de Specific categorie. Ook voor deze groep geldt dat de nieuwe regelgeving vanaf juni 2020 van kracht wordt. Men zal dan vluchten mogen uitvoeren mits men werkt volgens standaardscenario’s en goedkeuring heeft gekregen van de nationale luchtvaartautoriteit (in Nederland is dat de ILT).

Voor dronevluchten met een nog hoger risico (denk aan dronevluchten buiten het zicht of zelfs pakket- en personenvervoer) komt er de Certified categorie. Middels U-Space regulering moet ervoor gezorgd worden dat dergelijke operaties veilig kunnen worden uitgevoerd. Aan de condities en randvoorwaarden wordt nog hard gesleuteld.

Overgangsregeling

Er is weliswaar sprake van een overgangsregeling. De bedoeling is dat in juni 2021 alle nationale vergunningen, certificaten en ontheffingen zijn omgezet naar het nieuwe Europese stelsel. Ook moeten in 2021 alle zones met additionele vliegbeperkingen door de nationale autoriteiten zijn gedefinieerd. Dit kan betekenen dat er boven natuurgebieden, gevangenissen en industriële complexen minder of geen mogelijkheden komen om met drones te vliegen.

De nieuwe regelgeving kan via de volgende links in definitieve vorm en in alle Europese talen bekeken worden: Commission Delegated Regulation (EU) 2019/945 & Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947.

 

Zo komt het EU dronebewijs eruit te zien.

EU dronebewijs pasje voorbeeldLangzaamaan wordt er steeds meer duidelijk over het aankomende EU dronebewijs, waaronder het uiterlijk van het pasje dat je ontvangt na het succesvol doorlopen van de theorietoets. Ook als het gaat om de opleidingseisen die gesteld gaan worden aan dronepiloten in de open category valt er één en ander te destilleren uit de definitieve EU drone-regelgeving en een onlangs gepubliceerde addendum hierop.

Verplichte kennistest

Op 1 juli 2020 wordt de Europese drone regelgeving ingevoerd. Eén van de grootste veranderingen is dat alle dronevliegers dan moeten kunnen aantonen enige theoriekennis te hebben, ongeacht of ze recreatief of professioneel met hun drone vliegen. Alleen voor drones die minder wegen dan 250 gram komt er een uitzondering en hoeft er geen theoriebewijs gehaald te worden.

Voor drones tussen de 250 gram en 900 gram volstaat een online theorietraining, gevolgd door een online kennistoets. Voor drones vanaf 900 gram tot 4 kg gaat het om een uitgebreider theorie-examen en moet men ook beschikken over enige praktijkervaring, die weliswaar in eigen beheer opgedaan kan worden. Dit alles betreft de open category, voor dronevluchten met een relatief laag risico. Verderop in dit artikel lees je hier meer over.

Het EU dronebewijs

Als het gaat om de kennis die een dronepiloot moet hebben en de fysieke verschijningsvorm van het EU dronebewijs biedt de op 1 oktober door EASA gepubliceerde Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Part-UAS – zeg maar een praktische aanvulling op de eerder gepubliceerde regelgeving – een aantal interessante details. 

01 logo drone tags

hubsan winkel